Facility management

Facility management

ilustrservisPrůběžná kontrola provozně technického stavu spravovaného objektu:

 • Kontrola a revize vyhrazených požárně bezpečnostních   zařízení (hydranty, hasící přístroje, EPs,...)
 • Údržba technologií a stavebních částí
 • Plánovaná kontrolní činnost a údržba technických zařízení
 • Odborné servisní a revizní prohlídky technických zařízení
 • Obsluha technických zařízení
 • Stavební údržba
 • Strojní revize a údržba
 • Elektro revize údržba
 • Údržba a revize výtahů
 • Předepsané revize jednotlivých technických zařízení
 • Malířské a natěračské práce
 • Údržbářské práce (elektro, voda, topení, plyn, zámečnické a zednické práce)

Denní úklidilustruklid

 •  Mytí podlah (nebo zametení)
 • Vysátí koberců a čalouněného nábytku
 • Úklid kanceláří
 • Otření volných a kontaktních míst (volné povrchy, parapety, kliky dveří, madla, vodovodní baterie apod.)
 • Vynesení odpadu a omytí odpadkového koše nebo vložení mikrotenového sáčku
 • Důkladný úklid sociálních zařízení, kuchyněk apod. - včetně desinfekce
 • Doplnění toaletního papíru a papírových ručníků
 • Doplnění tekutého mýdla do zásobníků

Jednorázový úklid

Vnitřní úklid

 • Jednorázové mytí oken - částka za 1 mytí oken je obsaženo v ceně denního úklidu
 • Jednorázové mytí oken (horolezecké práce)
 • Jednorázové hloubkové čištění koberců
 • Případné vícepráce

 

Venkovní úklid

 • Úklid parkoviště
 • Venkovní úklid
 • Údržba zeleně
 • Zimní úklid, odklízení sněhu
 • Pravidelné preventivní kontroly v oblasti BOZP a POilustrbezpec
 • Školení vedoucích a zaměstnanců v oblasti BOZP a PO (vstupní a periodické školení, školení požárních hlídek, školení požárních preventistů)
 • Návrh a realizace bezpečnostně evakuačního značení v objektu (únikové cesty a východy apod.)
 • Účast osoby odborně způsobilé v oblasti BOZP a PO při jednání se státním odborným dozorem

ilustrspravSlužbu nabízíme pro administrativní a obchodní komplexy. Správce budovy provádí drobné údržbářské práce, koordinuje a zajišťuje činnost úklidu a ostatních servisních organizací.
Dále dohlíží nad dodržováním bezpečnostních a protipožárních předpisů, domovního řádu či provozního řádu budovy. Tato služba je vhodná jak pro obchodní domy, administrativní a průmyslové budovy, tak i pro soukromé obytné domy. V letním nebo zimním období může provádět běžnou údržbu v okolí budovy na základě požadavků klienta.