Divize technologií

Divize technologií

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) slouží k ochraně majetku a prostoru určeného k zabezpečení. Je kompletní elektronické zabezpečení Vašeho objektu, které je určeno pro:

 • ezsrodinné domky
 • obchody a obchodní domy
 • kanceláře 
 • rozsáhlé a náročné aplikace v průmyslu

systémy reagují na narušení objektu vyvoláním poplachu prostřednictvím akustických sirén, odesláním informace přes GSM modul formou zprávy sms, mms na váš mobilní telefon. V případě napojení na PCO (pult centrální ochrany),  je realizován výjezd zásahové jednotky na místo hlášeného poplachu.

Elektronická požární signalizace (EPS) je soubor zařízení, který vyhodnocuje požární situace v objektu. Slouží k detekci kouře, nebo tepla, a tím i požáru. Vyvoláním pozarpožárního poplachu můžete nejen zachránit svůj majetek, ale i osoby v objektu. Základní jednotkou každého požárního systému je EPS ústředna.

V dnešní době rozdělujeme EPS do dvou podmnožin:

 • Konvenční systémy - vhodné pro 1-24 smyčkové, kde na smyčku lze napojit maximálně 30 koncových prvků = hlavní výhodou je cena
 • Adresované systémy - na jedné smyčce ovládat stovky koncových zařízení s konkrétními adresami. Jednotlivé skupiny hlásičů / jednotlivé hlásiče lze samostatně ovládat

Kamerové systémy cctv - closed circuit television (uzavřený televizní okruh) jsou v poslední době nejrychleji rostoucí odvětví v ochraně majetku. Každým rokem přibývá v našem okolí stovky kamer, aniž bychom si toho všimli. Systém CCTV je zejména vhodný jako doplněk klasické EZSky, 

cctvale v některých speciálních případech může část úlohy EZS přímo převzít. Kamerové systémy CCTV můžeme také vhodně spojit s dalšími perimetrickými prvky zabezpečení (IR závory, MW bariéry, Plotová ochrana, Zákopové kabely, venkovní PIR detektory, atd). Výhody pro hlídací služby jsou velké. Služba nemusí ověřovat poplach přímo na místě, ale může se pomocí kamery nepozorovaně podívat, kdo a jak narušil objekt. Kamerový záznam vede v pozdějším stádiu jako důkazní materiál, a tím i k snadnějšímu dopadení viníka.

Zabezpečení perimetru slouží jako primární ochrana pro důležité zařízení, jako jsou fotovoltaické elektrárny, vojenské prostory, letiště, elektrárny, vodárny a další podobně velmi chráněné objekty. Ostraha obvodu pozemku patří k náročnějším na instalaci a především velmi záleží na kvalitě instalace.

Ochrana perimetru se dá realizovat několika způsoby

 • perimetrDetekční kabely - jde o ochranu pomocí kabelu, který monitoruje stav ohraníčení objektu. tato technologie vás informuje o narušení, pokud se někdo plot snaží přelézt, přestřihnout nebo jinak ohrozit.
 • IR bariéry - jedná se o zabezpečení prostor nebo objektů pomocí IR paprsků, které v případě jejich přerušení  VYVOLÁ POPLACH PROSTŘEDNICTVÍM AKUSTICKÝCH SIRÉN, ODESLÁNÍM INFORMACE PŘES GSM MODUL FORMOU ZPRÁVY SMS, MMS NA VÁŠ MOBILNÍ TELEFON. Při NAPOJENÍ NA PCO (PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY). JE REALIZOVÁN VÝJEZD ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY NA MÍSTO HLÁŠENÉHO POPLACHU.
 • Speciální kamerové systémy - kamerové systémy samy vyhodnocují pohyb v zakázané oblasti. Jedná se o specializované vyhodnocovací jednotky, které se připojí přímo ke kamerám. Jako doplněk je vhodné nainstalovat i IR přísvity, pro dokonalé osvícení scény v noci.
 • Mikrovlnné bariéry - fungují na podobném principu jako infrabrány. Systém je ale odolnější proti počasí a zároveň tvar detekčního pole je vhodnější než  u IR brány.

Instalace vstupních a docházkových systému se hodí tam, kde je potřebné zajistit kompletní dohled nad pohybem osob v objektu nebo v areálu firmy. Docházkové systémy slouží k vstupmonitorování času a průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s návazností na docházkový systém, popřípadě i mezd.

Na všechny potřebná místa se nainstalují speciální přístupové snímací terminály. Ty mají za úkol načítat osobní identifikační údaje osoby a ověřit jejich přístupová práva do monitorované zóny. Přístupová práva mohou být specifikována pro jednotlivce, ale i skupinky, včetně přesných časových vymezení. Výstupní systémy se používají i k řízení přístupu vozidel do zabezpečených prostor.

Mnohdy nejjednodušší a nejefektivnější varianta je použít určité mechanické zabezpečení objektu. například: bezpečnostní dveře, bezpečnostní zámky, mříže či fólie v oknech atd. je vždy vhodné doplnit mechanické zabezpečení elektronickým.

Mezi základní mechanické zabezpečení řadíme:

 • dvereBezpečnostní dveře - ve srovnání s obyčejnými mají pevnou kovovou konstrukci s celoplošným plechovým krytím, ocelovou kostru a rozvorný systém. Tyto dveře jsou zajištěny do pantů minimálně na šesti, obvykle až deseti, dvanácti místech
 • Pevné mříže - Nejlevnější způsob ochrany oken a dalších skleněných ploch. Při výběru mříží můžeme dbát i na jejich estetiku, abychom si nepřipadali jako ve vězení. Při instalaci mříží je důležité, aby byli ukotvené zevnitř.
 • Bezpečnostní fólie - laminovaný polyesterový film hrubý 0,3mm se lepí na vnější sklo z vnitřní strany. Pokud zloděj okno rozbije, střepy zůstanou na folii nalepené. Folie na okně není vidět a neumírá denní světlo. Chrání navíc před UV zářením.
 • Rolovací a nůžkové mříže - většinou se jedná o mříže, které lze "uschovat/shrnout", takže nebrání při výhledu z oken. Nejčastěji je vidíme v obchodních domech.