Náhradní plnění

Náhradní plnění


ilustrvozikZaměstnanci firmy ASG SERVICE, s.r.o. se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, tvoří více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců, což nám dle § 81 odst. 2, písm. b tohoto zákona umožňuje poskytovat náhradní plnění pro naše klienty.

Naši obchodní partneři tak mohou dostát zákonným požadavkům na náhradní plnění a zároveň podporovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejich zapojení do pracovního procesu, zajištění příjmu, sebeúcty a důstojnosti těchto zaměstnanců. Naše firma zaměstnáváním zdravotně postižených sleduje zájem integrace zdravotně postižených na pracovním trhu a naplňování cíle korektnosti jak vůči zákazníkům, tak našim pracovníkům i celé společnosti.